Toneeloefeningen met bewegingen

Toneeloefeningen met bewegingen

13th mei 2020 0 Door

Bij de meeste scènes gebruiken de acteurs niet alleen hun stem, maar ook hun lichaam. De lichaamsbewegingen geven een bepaalde lading aan een scène en maken deze een stuk expressiever en interessanter. De volgende oefeningen zijn daarom essentieel.

Lopen met emoties

Dit is een eenvoudige beweegoefening. De acteurs lopen in rechte lijnen door de ruimte. Zodra de spelleider een bepaalde emotie noemt, gaan de acteurs lopen als iemand met die emotie. Ze mogen daarbij naar elkaar kijken om nieuwe inspiratie op te doen. Je kunt de acteurs ook elkaar laten groeten met hun emotie.

Bewegen op muziek

Zorg voor een aantal muziekstukken die karakteristiek zijn voor filmgenres. Bijvoorbeeld een romantisch lied, spannende spionagemuziek, geluiden van een horrorfilm of een epische avonturenfilm, cliché is niet erg! De acteurs moeten zich in duo’s bewegen op de betreffende muziek. Ze dienen daarbij te interacteren zoals de (anti)helden van het bijbehorende filmgenre dat zouden doen.

Tienmaal vergrote bewegingen

Hier wordt een opzet voor een scène bedacht waarbij veel beweging komt kijken. Twee of meer spelers spelen die scene vervolgens uit. Welke beweging ze ook maken, ze moeten het tien keer zo groot en overdreven doen als normaal! Dit werkt al gauw op de lachspieren: de acteurs zullen elkaar waarschijnlijk proberen te overtreffen in hun sterk overdreven bewegingen!

Laten we…

Een beweegoefening waarbij improvisatie heel belangrijk is. De hele groep doet mee. De spelleider stelt telkens iets voor: ‘Laten we…’ (een huis bouwen, naar het circus gaan, een peuterklas bezighouden…). De groep beeldt dan meteen activiteiten uit die in deze situatie passen. Je kunt eventueel geluid en dialoog toestaan, maar het gaat erom dat de acteurs dynamische, herkenbare en vaak herhalende bewegingen maken.